Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Raising Students Motivation in General English Courses at the Faculty of Electrical Engineering and Communication kapitola v knize 2013
Technologising Humanity, Humanising Technology kapitola v knize 2013
An ESF Project Focused on Specific Linguistic and Methodological Qualifications of English Language Teachers and Postgraduates kapitola v knize 2013
Raising Students Motivation in General English Courses at the Faculty of Electrical Engineering and Communication kapitola v knize 2013
English Studies, Department of Foreign Languages kniha odborná 2013
Explicitness and Implicitness in Professional Discourse článek v časopise - ostatní, Jost 2013
Generation Y in the Language Classroom kapitola v knize 2013
Challenges in teaching non-technical subjects in a technical environment kapitola v knize 2013
THE FEWER THE BETTER? THE EFFECTS OF VOLUNTARY ATTENDANCE FOR STRONG STUDENTS IN CLASSES OF BAN4 kapitola v knize 2013
Rooting for the "Canadian Team" in the NHL kapitola v knize 2013
The Cultural Significance of Quebec Cuisine kapitola v knize 2013
Internetové konzumenství u žáků základních a středních škol kapitola v knize 2013
Teaching Reading Skills to Engineering Students kapitola v knize 2013
Compound Adjectives in Medical English článek v časopise - ostatní, Jost 2012
Compound Adjectives in English for Electrical Engineering článek v časopise - ostatní, Jost 2012
Politeness Principle in Scientific Texts článek v časopise - ostatní, Jost 2012
Urban Ways článek v časopise - ostatní, Jost 2012
Discourse Community of Professionals článek v časopise - ostatní, Jost 2012
Approaches to Recipients in Professinal Texts článek v časopise - ostatní, Jost 2012
Politeness Principle in Scientific Texts článek v časopise - ostatní, Jost 2012