O ústavu

Současnost ústavu ...

V současné době Ústav jazyků zajišťuje výuku cizích jazyků ve všech formách studia jak na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, tak na Fakultě informačních technologií a Fakultě podnikatelské. Mezi nejvýznamnější předměty patří Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství, Angličtina pro IT, Angličtina pro život a další.

Kromě angličtiny rovněž vyučujeme kurzy ruštiny, němčiny a španělštiny ve vlastním filologickém programu Angličtina v elektrotechnice a informatice, který garantujeme a vyučujeme od roku 2012.

Veškerá naše výuka je vedena zkušeným pedagogickým sborem s odborným filologickým vzděláním a dlouholetou praxí ve výuce odborného jazyka. Ústav se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti lingvistických disciplín. Do tohoto expertního týmu postupně přibývají mladí asistenti a asistentky, kteří s sebou přináší svěží nápady a inovativní přístup.

Vedle pedagogické činnosti se ústav zaměřuje na výzkum v oblastech lingvistiky (s důrazem na angličtinu jako odborný jazyk a to zejména v oblasti pragmatiky, překladu, lexikologie a sociolingvistiky) a metodologie výuky profesní angličtiny.

V roce 2020 oslaví náš ústav 30 let od svého založení. Díky této dlouholeté tradici a zkušenostem lidí, z nichž někteří stáli již u jeho vzniku (doc. PhDr. Krhutová, Ph.D.) a dodnes se podílí na jeho vedení i každodenní výuce, jsme schopni poskytovat kvalitní vzdělání naším studentům napříč fakultami.

Víte, že...

šestinásobná vítězka ankety o nejlepšího učitele dle hodnocení studentů, Agata Walek, působí právě na našem ústavu?

z hlediska objemu výuky patříme k nejvýkonnějším ústavům fakulty?

naši vyučující pravidelně navštěvují jazyková pracoviště na předních evropských univerzitách?

máme ze všech ústavů největší podíl žen mezi vyučujícími?

na našem ústavu vyučuje rodilý Kanaďan – Ken Froehling?

na Ústavu jazyků studuje nejvíce zahraničních studentů?

šestinásobná vítězka ankety o nejlepšího učitele dle hodnocení studentů působí na našem ústavu?
máme ze všech ústavů největší podíl žen mezi vyučujícími?
na Ústavu jazyků studuje nejvíce zahraničních studentů?
z hlediska objemu výuky patříme k nejvýkonnějším ústavům fakulty?

... a jeho historie

Ústav jazyků jako samostatný útvar vznikl na FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) v roce 1990 rozdělením tehdejší rektorátní katedry jazyků. Od akademického roku 1997/98 nabízí Ústav jazyků pro studenty placené kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé, protože kurzy této pokročilosti už nejsou součástí studijních plánů. Od vzniku samostatné Fakulty informačních technologií (2001) Ústav jazyků vyučuje angličtinu v bakalářských programech FIT a také v doktorském programu FIT. V roce 2004 se stala součástí Ústavu jazyků pedagogicko-ekonomická sekce, která nabízí studium všeobecně vzdělávacích předmětů v oblasti společenských věd - pedagogiky, psychologie a ekonomie. V roce 2012 jsme úspěšně akreditovali první filologický program na technické univerzitě v ČR – Angličtina v elektrotechnice a informatice, který se těší stálému zájmu studentů.