Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Tertiary level proficiency in ESP: Employer survey analysis článek v časopise 2019
Evaluation of an ESP Coursebook Quality: Design-Based Research článek ve sborníku 2019
Design-Based Research of an ESP Coursebook: Evaluation of the Coursebook Pilot Version článek v časopise 2019
An ESP Coursebook Evaluation: Teachers' and Students' Viewpoints. kapitola v knize 2019
Terminology as a Specific Carrier of Information článek v časopise 2018
Český literární kyberpunk a otázka žánru článek v časopise v databázi Web of Science 2018
ESP university teacher’s pedagogical content knowledge: retrospective perceptions of professional beginnings článek ve sborníku 2018
Design-Based Research of an ESP Coursebook: Results of a Questionnaire Survey článek v časopise 2018
Design-based Research of a Coursebook for ESP: The Concept and Research Methodology kapitola v knize 2018
English for Information Technology učebnice 2018
Design-based research of an e-coursebook for ESP článek ve sborníku 2017
Konstrukční výzkum ve vzdělávání článek v časopise 2017
Dictionary of mathematical terminology (Czech - English / English Czech) - Slovník matematické terminologie (Česko - anglický / anglicko - český) kniha odborná 2015
Artificial Intelligence in Science-Fiction as a Model of Posthuman Situation of Mankind článek v časopise 2015
HOW TO TRIGGER TECHNICAL STUDENTS MOTIVATION kapitola v knize 2013
Explicitness and Implicitness in Professional Discourse článek v časopise 2013
Cultural aspects of North American cities kapitola v knize 2013
DynEd - The case study of Brno University of Technology - part 1: Student's Perception kapitola v knize 2013
CHARACTERISTIC LINGUISTIC FEATURES OF COMMERCIAL CONSUMER ADVERTISING OF CARS kapitola v knize 2013
Approaches to Teaching Subject Content kapitola v knize 2013