Co je to Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích a proč ji studovat?

AJEI-A

Proč Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích?

Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích, podobně jako náš předchozí program Angličtina v elektrotechnice a informatice, je multidisciplinární program, který kombinuje studium lingvistiky s elektrotechnikou. Angličtina jako lingua franca (neboli společný jazyk) ve vědě a technice je dnes nezbytnou součástí výbavy každého absolventa, který chce patřit k nejlepším ve svém oboru.

Profesní angličtina má svoje specifika a zákonitosti, které předáváme našim studentům a umožňujeme jim tak stát se jedinečnými odborníky, kteří rozumí tomu, jak funguje jazyk i technologie.

V dnešní době se stále ještě setkáváme převážně s lidmi, kteří jsou zaměření víceméně jednostranně (buď čistě technicky nebo jazykově) a jen velmi vzácně multidisciplinárně, což jim často ubírá cenné body na stále více globalizovaném pracovním trhu. Proto nabízíme toto unikátní spojení napříč obory, které posluchačům garantuje širokou možnost volby jejich budoucího směřování. 

Absolventi tohoto programu mohou jít rovnou do praxe jako komunikační specialisté v předních technologických firmách, writeři, střední management u firem s mezinárodní účastí, techničtí překladatelé apod. Mohou také pokračovat v navazujících magisterských programech na různých fakultách VUT, Masarykovy univerzity či jinde.

A co naši absolventi dělají? 

Ing. Karolína Čechová aktuálně studuje v navazujícím doktorském studiu na Ústavu elektroenergetiky a své zkušenosti zúročuje na poli vědy i v roli projektové manažerky v nadnárodní společnosti: „Už na gymnáziu mě bavila kombinace cizích jazyků a technicky zaměřených předmětů. Z tohoto důvodu mě zaujal bakalářský obor Angličtina v Elektrotechnice a Informatice na VUT v Brně, který tuto jedinečnou kombinaci nabízí jako jediný v České republice. Studium mi pomohlo zdokonalit úroveň odborné angličtiny a získat všeobecný přehled napříč spektrem elektrotechnických a IT oborů. Dále jsem pokračovala v navazujícím magisterském oboru Elektroenergetika na UEEN, kde se v současné době věnuji vědecko-výzkumné činnosti v rámci postgraduálního studia se zaměřením na bezpečnost sítí vysokého napětí. Zároveň působím na pozici projektového manažera v oddělení Inovačních projektů v EG.D., kde uplatňuji své znalosti odborné angličtiny na mezinárodní úrovni.” 

Náš obor otevírá spoustu dveří. Kterými se vydáte vy? Více inspirace najdete v sekci Zkušenosti našich absolventů.

Víte, že...

více než 80% digitálně uložených dat je v angličtině?
se anglicky domluvíte se čtvrtinou světové populace?
na světě je více nerodilých uživatelů angličtiny než rodilých mluvčích?
v angličtině každý den vznikne skoro 15 nových slov?
angličtina je nejběžněji užívaným jazykem ve vědě?