Spolupracujeme s Technickou univerzitou ve Vídni

Na Ústavu jazyků od září letošního roku pracuje na svém bakalářském projektu student Ceyhan Akdam z Technické univerzity Vídeň (TU Wien). Téma projektu Nanotechnologie v medicíně zpracovává v rámci programu Erasmus+ pod vedením Mgr. Ing. Evy Ellederové, Ph.D. a jedná se tak o naši první mezinárodní spolupráci tohoto druhu.

Nanotechnologie patří mezi jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín současnosti. Ve své práci Ceyhan Akdam řeší charakteristické vlastnosti a technologii výroby nanomateriálů a nanonástrojů využívaných v medicíně společně s etickými otázkami výzkumu v oblasti nanoterapeutiky a in vivo nanodiagnostiky zahrnující lidské subjekty a také potenciální škodlivé vlivy nanočástic na životní prostředí.