Odborná jazyková kvalifikace učitelů angličtiny a doktorandů FEKT a FIT VUT

Image
MŠMT
Poskytovatel
ESF OP VK - MŠMT ČR
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph. D.
Popis

Projekt bude obsahovat cyklus odborných přednášek pro akademické pracovníky UJAZ FEKT zaměřených na pragmatické, stylistické a lexikální vlastnosti angličtiny jako profesního jazyka elektrotechnického inženýrství. Kromě toho bude cyklus přednášek obsahovat metodiku výuky odborného jazyka pro technicky orientované studenty. Přednášky pro doktorandy, kteří jsou druhou podskupinou projektu, budou obsahovat praktické dovednosti v odborné angličtině. K oběma cyklům přednášek budou vytvořeny el. opory pro výuku i samostudium dosažitelné na intranetu.

Klíčová slova
odborný jazyk
angličtina
metodika výuky
pragmatika
stylistika
lexikální systém
elektronické opory
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

Bez partnerů.

Hlavní výsledky

Nejdůležitějším výsledkem je zvýšení odborné lingvistické a metodologické kvalifikace akademických pracovníků Ústavu jazyků FEKT a také zvýšení odborných jazykových dovedností v angličtině doktorandů FEKT a FIT.

Dalším výsledkem je vznik elektronických opor, které obsahují velké množství odborných textů a postupů jako podporu výše zmíněného hlavního výsledku. Elektronické materiály nejsou veřejně dostupné, nachází se v chráněném prostoru Ústavu jazyků.