Nová publikace Evy Ellederové byla zařazena do databáze Scopus

Newyorské nakladatelství Nova Science Publishers, Inc. právě vydalo knihu The Psychology Behind Second Language Acquisition, která z velké části vznikla na našem ústavu, a to především zásluhou Mgr. Ing. Evy Ellederové, Ph.D., která celou knihu editovala a zároveň do ní přispěla i několika kapitolami.  Mezi další autorky z UJAZ, které na knize spolupracovaly, patří PhDr. Bc. Dagmar Šťastná, Mgr. Jana Jašková, Ph.D. a absolventka našeho studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice Bc. Vladyslava Starykovska.

Skvělou zprávou je, že tato publikace byla zařazena do renomované databáze Scopus.

The Psychology Behind Second Language Acquisition je komplexní svazek teoretických a empirických studií poskytujících různé pohledy na složitou souhru mezi psychologií a osvojováním druhého jazyka. Kniha pojednává o různých faktorech, jako je věk, motivace, úzkost, styly učení a strategie učení, které hrají zásadní roli v procesu učení se druhému jazyku. Autorky a autoři se rovněž zaměřují na roli pracovní paměti v kognitivní lingvistice se specifickým zaměřením na osvojování slovní zásoby a v souvislosti s koncepcí sociokulturní teorie představují komunikační model, který podporuje různorodé vzdělávací vztahy založené na vysoce interaktivním zážitku ve třídě. Kromě toho kniha zkoumá vliv audiovizuálního vzdělávání a vlogování na osvojování druhého jazyka a tvorbu výukových materiálů angličtiny. Kniha bude skvělým zdrojem pro vědce a odborníky z praxe, kteří se pokoušejí porozumět základním mechanismům, které formují cestu k osvojení druhého jazyka. 

Zájemci mohou knihu zakoupit zde.