Eva Ellederová získává Cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Máme velkou radost z úspěchu naší kolegyně Mgr. Ing. Evy Ellederové, Ph.D., jejíž disertační práce (Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely) byla oceněna prorektorkou pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity. Eva Ellederová zpracovávala svůj výzkum na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a v rámci této práce vznikla i učebnice English for Information Technology, která se aktivně využívá v kurzu Angličtina pro IT určeném studentům Fakulty informačních technologií.

Cena prorektorky se uděluje kandidátkám a kandidátům, jimž se podařilo dosáhnout vynikajících vědeckých výsledků (zejména prvoautorské publikace v nejlepších časopisech a další oborově-specifické vynikající výsledky). Gratulujeme!