DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - Doplňující pedagogické studium

V souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, a v souvislosti s ukončením platnosti stávající akreditace na vzdělávací program „Doplňující pedagogické studium“ v rámci celoživotního vzdělávání při FEKT VUT v Brně a jejím následném neprodloužení vydáváme tímto oznámení o ukončení uskutečňování vzdělávací činnosti v programu „Doplňující pedagogické studium“ při FEKT VUT v Brně, a to s platností od akademického roku 2024/2025, tj. od září 2024!

Nové přihlášky (registrace) do pedagogického studia na LS 2023/2024 již NEPŘIJÍMÁME!

V případě zájmu o studium či možnost dokončení započatého studia pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy jako kvalifikačního studia zajišťujícího pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání pro výuku odborných předmětů na středních školách (tzv. pedagogického minima) je nutno se obrátit již na Institut celoživotního vzdělávání (ICV) VUT v Brně.

V Brně, 30.11.2023

Ing. Martin Jílek

vedoucí DPS