Doplňující pedagogické studium

Classroom2

Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně

Posluchači FEKT a FIT VUT v Brně mají také v rámci svého prezenčního studia možnost získat "Osvědčení o pedagogické způsobilosti" na středních školách. 

Classroom

Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia FEKT a FIT VUT v Brně

Posluchači FEKT a FIT VUT v Brně mají také v rámci svého prezenčního studia možnost získat "Osvědčení o pedagogické způsobilosti" na středních školách.

Studium se skládá ze dvou části:
Část I - Základní předměty DPS - zahrnuje předměty, které jsou součástí studijních plánů fakult, a jejíchž výuka je nabízena bezplatně viz FEKT studijní vyhlášky
Část II - Celoživotní vzdělávání DPS - zahrnuje předměty z oblasti sociologie a řízení školy, vypracování závěrečné práce a její obhajobu při konání závěrečné zkoušky. Tato část studia je nabízena v rámci celoživotního vzdělávání, a proto je hrazena posluchačem

Podmínky získání "Osvědčení o pedagogické způsobilosti" pro FEKT

Podmínky získání "Osvědčení o pedagogické způsobilosti" pro FIT

Informace k doplňujícímu pedagogickému studiu ČÁSTI II pro FEKT

Informace k doplňujícímu pedagogickému studiu ČÁSTI II pro FIT


Soubory ke stažení:

 

Závěrečné práce:

Formulář pro Návrh tématu závěrečné práce DPS

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pedagogická praxe:

Formulář pro Náslech v hodině

Formulář pro Výstup v hodině