Co je to Angličtina v elektrotechnice a informatice a proč jí studovat

AJEI-A

Proč Angličtina v elektrotechnice a informatice?

Angličtina v elektrotechnice a informatice je multidisciplinární program, který kombinuje studium lingvistiky s elektrotechnikou. Angličtina jako lingua franca (neboli společný jazyk) ve vědě a technice je dnes nezbytnou součástí výbavy každého absolventa, který chce patřit k nejlepším ve svém oboru.

Profesní angličtina má svoje specifika a zákonitosti, které předáváme našim studentům a umožňujeme jim tak stát se jedinečnými odborníky, kteří rozumí tomu, jak funguje jazyk i technologie.

V dnešní době se stále ještě setkáváme převážně s lidmi, kteří jsou zaměření víceméně jednostranně (buď čistě technicky nebo jazykově) a jen velmi vzácně multidisciplinárně, což jim často ubírá cenné body na stále více globalizovaném pracovním trhu. Proto nabízíme toto unikátní spojení napříč obory, které posluchačům garantuje širokou možnost volby jejich budoucího směřování. Absolventi tohoto programu mohou jít rovnou do praxe jako komunikační specialisté v předních technologických firmách, writeři, střední management u firem s mezinárodní účastí, techničtí překladatelé apod. Mohou také pokračovat v navazujících magisterských programech na různých fakultách VUT, MU a jinde.

Víte, že...

více než 80% digitálně uložených dat je v angličtině?
se anglicky domluvíte se čtvrtinou světové populace?
na světě je více nerodilých uživatelů angličtiny než rodilých mluvčích?
v angličtině každý den vznikne skoro 15 nových slov?
angličtina je nejběžněji užívaným jazykem ve vědě?